بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آزادی/ عارف بسام

  نمانده طاقت دیگر، جدایی سخت سنگین است بیا ای مرگ، لطفی کن چنین ترفند؛ یعنی چه؟

سراپایت پرازغم‌ها، مگر لبخند؛ یعنی چه؟

دلت آزرده از دنیا، مگر پیوند؛ یعنی چه؟

 

تمام دوستانت دردرونت خودکُشی دارند

رهایی از کمین این همه دلبند؛ یعنی چه؟

 

هوایت سخت ویران‌ست یوسف! ماه میداند

دلیلِ حس آزادی، به پایِ بند؛ یعنی چه؟

 

به مثل جنسِ بی‌تاریخ، در بازارِ بی‌ارزش

به دست هر هوس‌آلود، گویا چند؛ یعنی چه؟

 

ترا حتا به گورت هم، نمی‌مانند آدم‌ها

زدند آتش چنین در ریشه ی اسپند؛ یعنی چه؟

 

نمانده طاقت دیگر، جدایی سخت سنگین است

بیا ای مرگ، لطفی کن چنین ترفند؛ یعنی چه؟

ارسال یک پاسخ