بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

آنه‌جانم(غزل‌ازبیکی)/ شهبانو نوری عضو فعال سبزمنش‌

آنه‌جانم(غزل‌ازبیکی)/ شهبانو نوری عضو فعال سبزمنش‌

مینگه سین ایکی جهانده سایه‌بان سن آنه جان
ای یگانه رهبرم، هم مهربان سن آنه جان

کیچه لر تا صبحدم کوزینگه اویقو کیلمه دی
مین اوچون زخمت چیکیب هم بغر قان سن آنه جان

سین مینی قولیم توتیب، هم توغری یول نی کور سه تیب
هم تیلیمگه گپ سالیب، جسمیم گه جان سن آنه جان

سین اوزینگنی رنج و محنت لر گه قویدینگ مین اوچون
ای که مینگه دایما راحت رسان سن آنه جان

تا که عمریم باریچه خدمت قیلرمن سینگه مین
چونکه مینگه هر زمان سین فخر و شأن سن آنه جان

مین خداونددن تیلرمن طول عمرینگ، چونکه سین
“بانوی” بیچاره گه نام و نشان سن آنه جان

آنه‌جانم(غزل‌ازبیکی)/ شهبانو نوری عضو فعال سبزمنش‌

با مهر
شهبانو نوری

ارسال یک پاسخ