بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

از عشق فقط…/ منوچهر بخشی زاد(م صبح)/ عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش

از عشق فقط.../ منوچهر بخشی زاد(م صبح)/ عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش

لیلی، عذرا

همه معشوقه ها

در میان عشاق جنسی

در همهمه ی لذت کاذب

زیبایی را

جراحی می کنند

آه… لیلای من کو!؟

اینجا همه زیبارویند

از عشق فقط

وحدت دو متضاد

چهچه زیبای بلبل

با تن عریان معشوقه ها

در هم آمیخته

 

لوازم آرایش

زیبایی می آفرینند

هر چه عریانتر

زیباتر

عاشق کش تر

عاقبت عشق

اما

چه ترحم انگیز است

 

منوچهر بخشی زاد(م صبح)/ عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش

ارسال یک پاسخ