بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

استاد زبان فارسی، رئیس فرهنگستان پاکستان شد

به گزارش سبزمش، پروفسور سیدحسن امین، دبیر کل علمی پژوهشی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش و رئیس انجمن ادبی ایران، انتصاب پروفسور محمد سلیم منظر، استاد برجسته زبان و ادبیات فارسی، را به ریاست فرهنگستان زبان پاکستان طی یادداشتی تبریک گفت و پاسداری، ارتقا و اعتلای زبان و ادب فارسی و حمایت از گویشوران تاجیک و فارسی دری در آن کشور را خواستار شد.
پروفسور محمد سلیم منظر، فارغ التحصیل دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران و عضو افتخاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، قبلا رئیس دانشگاه پنجاب پاکستان بود. پروفسور سیدحسن امین شعر زیر را به همین مناسبت به این استاد و همه دوستداران و گویشوران فارسی و تاجیک در پاکستان تقدیم داشت:

محمد است و سلیم است و مظهر است استاد
ز هرچه وصف کنم، باز، برتر است استاد
زبان فارسی از او شکرشکن شده است
بلی، زبان تو قند است و شکر است استاد
همیشه پاک و سرافراز باد پاکستان
که پروریده در آن پاک کشور است استاد
مدیحه خوان اساتید پارسی دانم
به هر که پارسی آموخت، سرور است استاد
چو بنده خادم بی قید و شرط پارسی ام
به پاس پارسی، از چون منی، سر است استاد

1 نظر
  1. Sabz Logo
    نقیب مروت می گوید

    پارسی را پاس داریم

نظرات بسته شده است.