بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

”امین” ادب‌مرد تطبیق‌ها/‌ نسرین حسینی(عضو ارشد بنياد جهاني سبزمنش)

''امین'' ادب‌مرد تطبیق‌ها/‌ نسرین حسینی(عضو ارشد بنياد جهاني سبزمنش)

”امین” ادب مرد تطبیق ها
محقق یقین با تو تحقیق ها

''امین'' ادب‌مرد تطبیق‌ها/‌ نسرین حسینی(عضو ارشد بنياد جهاني سبزمنش)
”امین” ادب‌مرد تطبیق‌ها/‌ نسرین حسینی(عضو ارشد بنياد جهاني سبزمنش)

سخن سنج میدان بغرنج ها
که گل کرده از رنجتان گنج ها

گرانمایه استاد شعر و سخن
که بالد به خود باتو هرآن وطن

شود با تو شعر حماسی روان
تو ای فخر و فردوسی ِ این زمان

یقین بیتی از آن کتاب وزین
همان شاهنامه سراسر ثمین

چه زیبا کند هرجه تفسیرها
چنان خواب و رویا به تعبیرها

سخن با تو شیوا شود بی‌گمان
و شعر تو زیباترین گفتمان

به الطاف و مهر خدای حکیم
همیشه به هرلحظه باشی مقیم

الهی که سایه ات به سر مستدام
به دور از بلاها بمانی مدام

نسرین حسینی
تقدیم به دانشمند سخن شناس وسخندان پروفسور سید حسن امین عزیز وارجمند 🌻🌻🙏🏿

ارسال یک پاسخ