بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

اندکی قبل از مرگ/ ارم رحمن (ایڈووکیت)/ پاکستان

اندکی قبل از مرگ

فقط به آن فکر کنید

که آن مرحوم

آدم تنها نمی میرد

با چند بستگان و پیوندها میمیرد

حتی آن موقع هم کسی نباید شکایت کند

اما آنها نیز در زندگی شان ھم می میرند

مهم نیست چقدر اوضاع بد است

چرا اینقدر کار زشت میکنید !!

اگر از مرگ نجات پیدا کردید

آیا می توانید با خودتان روبرو شوید؟

می توانید شخص دیگری را قبول کنید

اگر باوجود ھمه کوشش زندگی در بدن وجود داشت

اما مرگِ روح لازم است

بگذارید قلب تحمل کند

احساسات باید بمیرند

وقتی که  به مردن فکر بکنید

پس فقط یک لحظه فکر کنید

که شما خود را بسیار ارزان می دانستید

شما این را تنها راه فرار فهمیده اید

شما می توانستید زندگی بسیاری از مردم را پر کنید

چه بسیار قلب های تاریک را می توانستید روشن کنید

اما شما فقط انتخاب کردید که سوخت جهنم باشید

هرگز نمی خواستید که حقیقت را بشنوید

اگر هنوز میخواھید بمیرید

بنابراین

بروید و بمیرید

عزیزانتان را دراین دنیا تنها بگذارید

اگر اینطور فکر میکنید

که همیشه مایه غرور کسی بشوید

و چراغ راہ برای افراد دیگر خواهید بود

پس به یاد داشته باشید

وقتی مردید ، آنان که اشک می‌ریزند

آنها چهره خود را از همه پنهان می کنند

نمیدانم کی با کی چه

داستان ادامه خواهد داشت

مردم که خودکشی می کنند

خودش در خاک قبر

دهانشان پوشیده شده است

و عزیزانشان زندہ

در زمین فرو می روند

اگر

اندکی قبل از مرگ

به همه چیز فکر کنید

مردن متوقف خواهد شد

شما خود را نادان خطاب خواهید کرد و احمق

یک لحظه بیشتر زندگی کنید

شربت حیات بنوشید

اندکی تحمل کنید

فقط کمی صبر

و وقتی که یزدان می گوید، بعد بمیرید

سپس همه برای شما طلب بخشش خواهند کرد

حتی بعد از مرگ هم دوستت خواهند داشت

بس اندکی قبل از مرگ

خیلی فکر کنید

که آدم تنها نمی میرد

با چند وابستگان و پیوندها میمیرد

کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد

اما نمی‌دانم مردم چرا خودکشی می کنند ؟؟

 

شاعر: ارم رحمن (ایڈووکیت)/ پاکستان

مترجم: خان حسنین عاقب انڈیا، عضو فعال و مؤثر بنیاد جهانی سبزمنش

ارسال یک پاسخ