بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

باغ احساس/ اصغر اروجی(غریب)

باغ احساس/ اصغر اروجی(غریب)

مثل گیسویش دل ما را پریشان کردورفت
آن پری رویی که ازمن روی پنهان کردورفت

بانوی اردیبهشتش خوانده بودم سالها
باغ احساس مرا همرنگ آبان کرد ورفت

وقتی آمد درنگاهش صدسبد لبخند داشت
اوکه چشمان مرا تقدیم باران کرد ورفت

در هجوم بیکسی با آن همه دلواپسی
وسعت تنهایی دل را دو چندان کرد ورفت

بادلی خون التماسش کردم امابرنگشت
می شود آیاچنین ترک عزیزان کردورفت؟

درنگاه دلفریبش رنگی ازنیرنگ داشت
طرح نابودی کشیدوخانه ویران کردورفت

درهوای حسرتش من ماندم و دریای غم
ساحل آسایشم را غرق طوفان کردورفت

نقش خاموش نگاهش درنگاهم مانده است
اوکه درعشقش غریبی را غزل خوان کر دو رفت

اصغراروجی(غریب)

نظرات بسته شده است.