بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

بهار جوانی/ زینت قرآئی هوشیانی

بهار جوانی/ زینت قرآئی هوشیانی

بهار جوانی ام

با عشرت نوش

گذشت

حال

قاصد پیرم

کمان به دوش

میکشم.

 


پنجره ام

نیمه باز

می‌نشیند

عطر تو

بر شیشه‌ی دلم.

ارسال یک پاسخ