بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

بهار فصل آوازها و آغازها…/ ماژان صالحی، عضو فعال بنیاد جهانی سبزمنش

بهار فصل گشایش و نیایش طبیعت و فروافتادن هزاران اخم و بی­تابی از جبین اوست؛ بهار فصل آواز ها و آغاز ها، و فرایندِ گشودنِ بال پروازها؛ بهار فصل نوازش باد ها، تراوش ابر ها، جلایش برگ ها و سکوتِ آرامش‌آفرین چمن‌ زاران  است.

بهار فصل تازه‌ای از حیات مطهر و معطر طبیعت و بروز حلاوت و طراوت دیگر به پهنای سیه کسوت هستی‌ست؛ و فصلِ برگشت تغزل و شیپور به حنجره‌ای شاخساران، آبشاران و چمن‌زاران است؛ بهار موسوم امتزاج ابرها، تولد و تحمل(حمل‌گرفتن) و تناسل(نسل‌دادن) باغستان و شاخساران می‌باشد.

در فصل بهار، زمین به عطرآگنی و عشوه‌ستانی میرسد و چهره‌ای دشت های فراخدامن، با پرنیان سبز بهشتی، محجوب می گردد؛ و پرنده‌گان وحشیِ بیابان و مرغزاران، زبان فریادِآهنگین و غزلسرایی خویش را می  گشایند و طبیعتِ هستی، طنین نوش‌آفرین به خویشتن خویش می‌گیرد. در اخلص کلام، بهار نمونه‌‌ی از مقدمه‌ی بهشتِ واقعی جهان جاویدانی‌ست در گیتی.

نوروز و بهار سال ۱۴۰۲ را به تمام پاسداران این فرهنگ اصیل آریایی که در هر گوشه‌‌ای از جغرافیای جهان قرار دارند فرخنده باد می‌گویم.

پاره چکامه‌ی نوروزی، ویژه‌ی ملت و جغرافیای افغانستان:

“گویید به نوروز که امسال نیاید”

آن سفره‌‌ی پارینه‌ای خود را نگشاید

گر باز میاید و بخواهد که بیاید

عذرم برسانش که چو آید، خوش آید!

ماژان صالحی عضو فعال بنیاد جهانی سبزمنش

 

نظرات بسته شده است.