بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

به‌یاد عبدالقهار عاصی/ عبدالولی راسخ(عضو فعال سبزمنش)

به‌یاد عبدالقهار عاصی/ عبدالولی راسخ(عضو فعال سبزمنش)

۶میزان(۲۹مین سال‌روز شهادت عبدالقهار عاصی) شاعر درد آشنای دیار مان را گرامی میداریم!

عاصیا! روح‌ و روان‌و ارمغانت فارسی‌ست
سنگ و چوب و کوهسار و آستانت فارسی‌ست

شاعرِ درد آشنای کابل و بلخ وهرات
بامیان و بلخ و شهرِ نخجوانت فارسی‌ست

پاسدارِ فّر و فرهنگ‌ِ نیاکانِ بزرگ
حافظ و سعدی و مولانای جانت فارسی‌ست

بوی جوی مولیان و شعر ژرفِ رودکی
اهل سامان و شکوهِ کاروانت فارسی‌ست

از شما، شعر وشعارو هُمتِ والای تان
رهنوردِ انقلاب، روح و روانت فارسی‌ست

از تبار و از نیاکانت اگر گویم سخن
سال‌ها تحقیق می‌خواهد زبانت فارسی‌ست

خوب می‌دانم خراسان زاده‌ای عالی‌نژاد
کوی هندوکش مکان‌ و استخوانت فارسی‌ست!

عبدالولی راسخ(عضو فعال سبزمنش)

ارسال یک پاسخ