بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

(بوی آغوش)، شاعر: بسم الله شریفی، آواز: بانو سارا جوان  

 

(بوی آغوش)، شاعر: بسم الله شریفی، آواز: بانو سارا جوان

 

سال‌ها تکرار می‌شد با تو تصویر و غزل

ای دو چشمت شاه بیت و چهره‌ات ضرب‌المثل

رفتی و شوق تغزل با دلم بیگانه شد

شعرهایم شد معما؛ ای تو تنها راهِ حل

بویِ آغوشت تمامِ شادیِ دنیای من

شهدِ شیرین لبانت بهتر از قند و عسل

من به دنیا آمدم تا عاشقت باشم مُدام

عشق با خون تو هم‌سو بود از روز ازل

خانه‌ها را پُر نمودم از سرودِ عشق تو

از تو می‌خوانم همیشه؛ تا دمِ سردِ اجل

هم‌نشین خاطرات و چشم در راه توام

می‌کنم ثابت برایت هرچه گفتم در عمل

بهترین اوقات عمرم را گره بستم که تا…

فرصتی آید نشینی جای عکست در بغل

شاعر: بسم الله شریفی

بنیاد جهانی سبزمنش

Www.sabzmanesh.net

@Bsmllh4708

ارسال یک پاسخ