بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

تنگی می‌کند/ میسّرزاده بهمنیار، عضو فعال سبزمنش/ تاجیکستان

در کنارم باشی، این تالار تنگی می‌کند

با تو این رنگینترین پندار تنگی می‌کند

 

وسعت آغوش من از آسمان پهناتر است

با تو باشم، ماه من، ‌انگار، تنگی می‌کند

 

از می لعل لبت یک‌عمره مدهوشم، عزيز

بهر آن می شیشه­ی خمّار تنگی می‌کند

 

چشم­هایم را نگر حرفی وفا آورده‌اند

خان خودت، چون پیش تو گفتار تنگ می‌کند

 

پیش تو بنشسته، کف بر دست تو بنهاده‌ام

نبض قلبم در رگم بشمار، تنگی می‌کند

 

نصرت نور رخت را دیده ی در دیده‌ام؟

در همان ‌اندازه، تا انوار تنگی می‌کند

 

آنچنان میخامت در بند عشق آرم ولی

راستی، بر دست تو افسار تنگی می‌کند

ارسال یک پاسخ