بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

جلال ِعشق/ نجیبه اكسير/ عضو فعال سبزمنش/ آمریکا

خوشا که اشعه خورشید سر به خانه زده

نسیم صبح چو عطری بر آشيانه زده

 

به نيمه شب چو فتاد آفتاب او به رخم

سحر ز گونه ام لاله ها زبانه زده

 

از  الطفات گردون به طالعم نازم

که بهر من سخن از مهر بى بهانه زده

 

حدیث روی تو ناگفته در سخن غرقم

به نغمه ها که ترا با دف وچغانه زده

 

خدای را نظر از لطف یار می طلبم

که تیر دیده او بر دلم نشانه زده

 

تو (اكسير) ازين پس حديث عشق مخوان

جلال ِعشق تو نامت بهر کرانه زده

جلال ِعشق /نجیبه اكسير/عضو سبزمنش/ آمریکا

ارسال یک پاسخ