بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

جوشِ عرق/ مریم سپهر، عضو فعال سبزمنش

چه دارد این قدرها چهره ی عشق آشنای تو
که آدم می شود دیوانه ای تو مبتلای تو

کنارِ پنجره بنشسته ام، امروز یا فردا
بهاران با خودش می آورد پیغام های تو

برایم هیچ سازی روی آرامش نمی آرد
به غیر از دلربایی های موزونِ صدای تو

به جز دستی دعا چیزی دگر در اختیارم نیست
وگرنه می تکاندم هستیِ خود را به پای  تو

نمیدانم چه حسی دارد، اما این قدر دانم
که از جوشِ عرق لهِ می شوم امشب برای تو

دگر از تند بادِ زنده گی ایمن نمی ماند
درختی آرزوهایِ منِ دیوانه جای تو
#مریم_سپهر

ارسال یک پاسخ