بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

خان حسنین عاقب اعضای فعال بنیاد جهانی سبزمنش/ هندوستان

خان حسنین عاقب

قدم حسنین خان فرزند قاضی محمد شہباز خان است، شاعر، نویسنده، مترجم و محققِ ادبیات مشهور هندی است. او  در ۰۸ ژوئیه ۱۹۷۱ در شهر آکولا و منطقه ایالت مهاراشتر، هند متولد شد. وی در آکولا دانش آموختہ شد و سپس در پوسد سکونت  گزید و بہ کار تدریس پرداخت. وی دارای مدرک کارشناسی ارشد در  زبانهای اردو، انگلیسی و تاریخ است.  دبیر آموزش و پرورش (M.Ed) ؛  کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی (M.SW)؛  L.L.B؛ اکنون در حال گذراندن دکتری ادبیات انگلیسی است و عنوان رسالہ دکتری او “شناخت ارزش ھای  اخلاقی در ترجمہ ھای شعر ھای مولوی” است. وی تا اکنون ۱۸ کتاب  بہ انگلیسی و اردو منتشر کردہ است کہ برخی از آنھا جزو برنامہ درسی دانشگاہ و مدارس ایالت مھاراشتر است.

(۴ كتاب به انگلیسی و ۲ كتاب به اردو) با ۱۰ كتاب كه تألیف خلاقانه و پژوهشی خود را در بر می گیرد.  او در ھمایش ھای مختلف در سراسر ھندوستان سخنرانی ایراد نمودہ است. او مترجم ماهری نیز هست.  وی از اردو، انگلیسی، مراتھی، هندی و فارسی  ترجمه می کند.  از نظر حرفه ای، او در حال حاضر در کالج جی ان آزاد در شھر پوسد مشغول تدریس است.

 

ارسال یک پاسخ