بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

خلسه‌ی آفتاب/ شهناز مقدم

این روزها

دچارِ خونریزی‌های شدیدی ست

همه‌ی شعرهایم 

بگذار ننویسم

از چه و چه‌هایی که

 از ابرهای سرخ

 بر سینه‌های سنگین

 می بارد

 

در شعرِ بعدی‌ام برایت

از سرخی‌ی گل 

از پرشِ های دمادمِ  گنجشگ ها     

 برشاخه ها ی تُرد 

از پروانه ای سفید

در فاصله‌ی بود و نبود  

خواهم نوشت

 از گلی که بوی شب می‌داد

 از نجابت زنبق

که خودش می‌داند

چگونه در کوهپایه‌ها

لذتِ چُرت نیمروزش را

با صدای آب

در خلسه‌ی آفتاب

 

شهناز مقدم

نظرات بسته شده است.