بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دردِ عشق/ نصرت‌الله سکندری

شاعر جوان افغانستانی، عضو سبزمنش‌

بهای عهدوپیمانم

نوشتند: درد، درد_عشق!

همان‌ عشق‌ی‌که؛

نامش خنده و گل‌خند،خارش درد

نه عکس‌ یادگارش، یادگارشد

نه حرف وپیمانش ماندگارشد

 

بهای عهدوپیمانم

نوشتند: درد، درد_عشق!

همان‌ عشق‌ی‌که؛

رنگش رنگ و رنگین بود

فروختند شعر عاشقانه‌ها را

به حرف م_مطلب

ف_فریب

ج_جدایی

سرآغاز نقطه، نقطه درسکوت‌ی وحشیانه

 

به زخم دل

نمک‌را می‌شود پاشید؟!

وطعم تلخ

درد را

بخیه، بخیه

تار می‌کرد درگلوی شعر!

همان شعری‌که؛

درد بود

کف‌زدند گفتند: عالی‌ست!

 

نصرت‌الله_سکندری

ارسال یک پاسخ