بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

در راهِ کاوه… / بسم الله شریفی

در راهِ کاوه... / بسم الله شریفی(مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش)

در تمام تار و پودم لمعه‌ی مردانه‌گی‌ست

پُر گناهم یک گناهم خدمت و فرزانه‌گی‌ست

 

زندگی را می‌سرایم با همه زیر و زبر

زندگی یک عزم راسخ، شوکت و جانانه‌گی‌ست

 

دیگران با بالِ جعلی کرده‌اند پرواز و من،

در زمین جایی ندارم، جرم من بی‌خانه‌گی‌ست

 

شب‌مدار و شب‌پرست و شب‌نظر باشد عزیز

شب‌صفت صاحب‌مقام و روز ما ویرانه‌گی‌ست

 

از حماسه تا به عرفان نام بالا داشتم

حالیا با فرَ و حالم دوره‌ای بی‌شانه‌گی‌ست

 

ظلمِ ظالم، وحشت و جبر و ستم گشته فزون

شرم‌سارم پیش تاریخ، سهم من افسانه‌گی‌است

 

می‌روم در راهِ “کاوه”، “رستم” و “کوروش”ها

راه من بس روشن و “شهنامه” و شاهانه‌گی‌ست

 

از “خراسانی” و “بابک” من گرفتم پندها

ای‌خدا راهِی نما! چون راه من مردانه‌گی‌ست

در راهِ کاوه… / بسم الله شریفی(مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش)

ارسال یک پاسخ