بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

در متن سرخ شگفتن/ شبگیر پولادیان

می‌توان رنگ دل آیینه‌گون خود شدن

چون زلال آبی درد درون خود شدن

 

در بنفشای گل سرخی که پرپر می‌شود

لاله‌ی بشگفته بر دامان خون خود شدن

 

می‌توان در متن سرخ خود شگفتن چون انار

دانه دانه غرق خون لاله‌گون خود شدن

 

تا کتاب شعرهای سبز خود خواند بهار

چامه‌ی نوروز نو در ارغنون خود شدن

 

می‌توان در شیشه‌ی پندار دیوآسای خویش

بسته‌ی خودکامه‌گی‌های جنون خود شدن

 

می‌توان بستن دل بی‌ آرزو بر خاک پست

گرد‌باد فتنه‌ی گردون دون خود شدن

 

می‌توان چاهی شدن پندار را تا ژرفنا

در سقوط خود خمیدن سرنگون خود شدن

 

می‌توان چون یخ ترک برداشتن در انجماد

رستخیز موج در قعر سکون خود شدن

 

می‌توان کوهی شدن تا قله‌های دوردست

آسمان آبی و سقف‌ و ستون خود شدن

 

رو به رو با مرگ با بود و نبود خود ستیز

یک نفس باقی‌ست تا در آزمون خود شدن

شبگیر پولادیان/ آلمان

نظرات بسته شده است.