بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دستِ شماست/ جهانگیر ضمیری

کوچه از ما خانه از ما مدرکش دستِ شماست

اختیار رفت و آمد تک‌تکش دستِ شماست

حق کار و زنده‌گی حتّا تبسّم‌های تلخ

برگه‌ با امضا و مُهرِ منفکش دستِ شماست

این شگفتی را کسی باید که حلّاجی کند

حوض خون از ماست اما اُردَکش دستِ شماست

مادر بدبخت ما از سینه‌اش خون می‌چکد

لُعبَتَک دارد به دستش کودکش دستِ شماست

خشت‌خشتِ خانه را از پای‌بستش می‌کنید

دانه‌دانه هرچه دیدم دستکش دستِ شماست

با سیاست‌های خاکی آب را گِل کرده‌اید

ماهیان کورند و جال و چنگکش دستِ شماست

دستِ شماست/ جهانگیر ضمیری

نظرات بسته شده است.