بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دکتر محمد کوثرعلی عضو شورای مووسسین / هندوستان

 

دکتر محمد کوثرعلی عضو شورای مووسسین / هندوستان

اسم: دکتر محمد کوثر علی

اسم پدر: مشتاق حسین شاہ

تاریخ تولد: ۲۵۔۰۸۔۱۹۸۷ .م هندوستان

تحصیلات:

دیپلم: مدرسہ دولتی ہرنی مہنڈر

فوق دیپلم: مدرسہ دولتی ھرنی مہنڈر

کارشناسی: دانشگاہ بین المللی المصطفی در ایران

کارشناسی ارشد: دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دھلی نو

دکترا: دانشگاہ کشمیر حضرتبل سرینگر

سوابق پژوھشی(مقالات چاپ شدہ):

1- ضرورت مطالعہ تاریخ و سیری در چند کتب تاریخی دورہ مغولان؛

2- نقش میر سید علی ھمدانی در گسترش تصوف در کشمیر؛

۳- محبوبیت میر سید علی ھمدانی در ختلان؛

4- گسترش تصوف و عرفان پس از حملہ مغول؛

۵- ملتان نخستین مرکز ادب فارسی در شبہ قارہ؛

مسوولیت ها:

۱- رئیس پیروان انجمن پیروان ولایت؛

۲- عضو بنیاد فارسی ھند؛

۳ـ عضو انجمن فروغ زبان فارسی کشمیر؛

۴- عضو موسسہ پژوھشی میر سید علی ھمدانی کشمیر

5- عضو شورای موسسین بنیاد جهانی سبزمنش

مقالات ارائہ شدہ در ھمایش ھا و کنفرانسھای علمی:

1- نگاھی بہ زندگی و اوضاع تاریخی عصر بیدل دھلوی؛

۲- رسول اکرم (ص) و حقوق زن؛

۳- ضرورت مطالعہ تاریخ و سیری در چند کتب تاریخی دورہ مغولان؛

۴- جلوہ ھای موسیقی در شعر امیر خسرو دھلوی؛

۵- تاثیر انقلاب اسلامی بر جھان اسلام؛

۶- میرزا محمد دوغلت و شخصیت آن؛

۷- نمونہ ھای از اشتراکات فرھنگی ھند و آسیای مرکزی؛

۸- اھمیت مفاھیم اخلاقی در ادبیات فارسی؛

۹- وضعیت زبان فارسی در دورہ مغولان؛

تالیف یا ترجمہ کتاب:

۱- بررسی مفاھیم عرفانی برغزلیات میر سید ھمدانی؛

۲- مماثلت ھای ادبی و بلاغی فارسی و عربی؛

۳- دقایقی با قرآن؛

۴- اشک فولاد؛

سوابق تدریسی:

۱- تدریس در دانشگاہ بین المللی المصطفی؛

۲- تدریس در امامیہ مدل اکادمی؛

۳- تدریس در مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام؛

۴- تدریس زبان فارسی بہ دانش آموزان مکتب؛

۵- تدریس در مکتبۃ الزھرا سرینگر؛

افتخارات وجوایز:

۱- مدال طلایی از دانشگاہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دھلی نو؛

۲- جایزہ جھانی کتاب سال جمہوری اسلامی ایران؛

مھارت ھا (تسلط بر زبان ھای خارجی، نرم افزار۔۔۔):

۱- عربی، فارسی، اردو و انگلیسی؛

۲- کامپیوتر؛

۳- رانندگی؛

۴- سخنرانی؛

۵- خوشنویسی؛

افتخار دارم که در جمع هییت موسسین بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش تحت ریاست (دکتر بسم الله شریفی موسس و دبیر کل بنیاد جهانی) قرار دارم. متعهدم که در راستای گسترش و تقویت این بنیاد جهانی که بدون شک نیاز مبرم برای همه ما بود؛ از هیچ نوع تلاش دریغ نورزم و…

ارسال یک پاسخ