بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

دیو قصه ها/ ثریا رشیدی

چون قطب جنوب در من

تاریکی ماندگاری است

بی هراس از برآمدن خورشید

خفاش‌ها درتنم

به پرواز در می آیند

درمن

یخبندان بی امانی است

وآتشفشانی خاموش

که چون دیو قصه ها

روزی از خواب بر خواهد خواست.

 

 

ثریا رشیدی

ارسال یک پاسخ