بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

ذكيه نورى عضو شورای موسسان/ ناروی

ذكيه نورى عضو شورای موسسان/ ناروی

ذكيه نورى سال ١٩٧٩م. در شهر کابل دریک خانواده متدین و روشنفكر چشم به جهان گُشوده است. تعلیمات ابتدایی را در مکتب ليسه افشار و تعلیمات عالی را در لیسه سوريا(کابل) به پایان رسانيده و بشكل وقفه اى سالهاى جنگ و مهاجرت در كشور پاكستان و برگشت به وطن، مجدداً به دروس خويش پرداخته است .

بانو نوری پس از فراغت از رشته حقوق و علوم سياسى بحيث كارمند شامل كار در اداره امور رياست جمهورى شده و تا سال هاى  ٢٠۰٥م به وظيفه امور خويش ادامه داده است.

نوری در مشخصات ارسالی خود می نگارد: در سال هاى مهاجرت در كشور همسايه پاكستان به حيث معلم زبان درى به كودكان افغانستانی تدريس ميكردم، هيچ زمانى سكوت نكردم و هميشه در فعاليت و خدمات  به بشريت زندگی خود را سپری نمودم و خوشبختانه من از زمانيكه خودم را شناختم با مسووليت پذیری و احساس، خودکفا بودم .

در زمان رژيم طالبان  من که خانم خانه بودم با آن هم  معلم و رهنمايى كودكان و تدريس علم و دانش به دختران در محوطه خانه خودم ایفای وظیفه وجدانی مینمودم و بعد از سقوط دولت طالبانى دوباره به وظيفه دولتى آغاز كردم.

سال ٢۰٠٤ با رقابت آزاد در بست مديريت در كميسيون هاى( مجلس نمایندگان)شامل وظيفه شدم و تا سال ٢۰٠٨ ادامه خدمت نمودم

و از جانب شوراى ملى (پارلمان افغانستان) ودفاتر ارتقای ظرفيت مورد تحسین قرار گرفتم.

همزمان در دوران وظيفه دولتى همكارى در بخش  هاى جندر و حقوق زنان در رياست كميسيون حقوق بشر، وزارت امور زنان و وزارت انكشاف دهات داشتم، سال آخر نيز نسبت خدمت شايان همكارى با كميسيون انتخابات، تقديرنامه عٰلی از طرف كميسيون انتخابات دريافت كردم. سال ٢٠۰٨ نسبت نا امنى مانند ساير هموطنان عزیز، افغانستان را به قصد اروپا ترك گفتم  .

در اولين كشور اروپايى كه كيس پناهندگى داده بودم طورى فورى قبول شدم و بعد يك سال همسر و فرزندانم نيز از  طريق دفتر ملل متحد و اورگان كمكى و فاميلى، دعوت شدند و فعلًا در كشور ناروى زندگى ميكنم.

در سال هاى اول مهاجرت در شمال ناروى شهر Staigen زندگی ميكردم.  بعد از  دو سال يادگيرى زبان ناروژى به تحصيلات در رشته غذا و رستوارت  ادمه دادم. بعد از چهار سال فراغت در يك رستوارنت بزرگ در بخش دسر و شيرينى بخصوص كيك پذى شامل كارشدم و تا سال هاى ٢٠١٨ ادامه دادم.

سال ٢٠١٩ به منظور تحصیلات عالی به شهر Sarsporg در جنوب ناروى نقل مكان كردم و فعلا دانشجوی مقطع ماسترى(کارشناسی ارشد) در رشته حقوق ميباشم .

سالهاى زياد است به دو زبان شيرين وطنم (فارسی و پشتو) شعر میسرایم و سبك شعرى من كلاسيك است و عاشقانه. سه عنوان اثر شعرى ام اقبال چاپ یافته و يك عنوان كتاب قصه براى كودكان به زبان ناروژى زیر کار دارم.

عضویت در بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش تحت ریاست( محترم دکتور بسم الله شریفی) و همگامی با شخصیت های بزرگ فرهنگی در سراسر جهان را به خود افتخار میدانم و متعهدم که در راستای تقویت این بنیاد جهانی تلاش مستمر و موثر داشته باشم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.