بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

رحمت او…/عبدالقهار حازم بارکزی

دعاییه

خدایا هرچه لُطفت رایگان است
یکی را بنگریم صدها نهان است

توجُهِ تو برما خیلی زیبا ست
به خوب وبد عطایت همزمان است

گنهکار و مطیع و توبه فرما
گدا وشاه گهی پیر وجوان است

همه یک فرصتی دارد مهیا
به هر وصفی نگاهت امتحان است

نه ظلمِ ظالم و نی کاخِ مغرور
برایش تا اّبد نام و نشان است

یکی را صبر ایوب، عمرِ نوحی
یکی را چاهِ کنعان آشیان است

یکی پیراهنی صبر و قرارش
یکی تعبیر او قحطِ گران است

یتیمی را به شاهی میرسانی
شهی هم در پیِ یک لقمه نان است

جهانی فَتّح گردد با ندایت
تو خواهی، فرشِ آدم آسمان است

خدایا هرچه برما هدیه دادی
چو ختم المرسلین آخر زمان است

زمین وآسمان و باد وباران
برای آدمیست هرچه درآن است

به پاسِ لُطفِ رّب “حازِم” نگاه کن
نگاه کن، رحمت او بی کران است

عبدالقهار حازم بارکزی
۲/۱/ ۱۴۰۲

ارسال یک پاسخ