بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

روزازل/ فاطمه محمدحسن”بدری”، عضو فعال سبزمنش

چشمان شهلایش نگاهی پرجدل داشت

با شور عشقی که در آن طعمِ عسل داشت

 

با دلبری هایش  میان ماه و آتش_

جا در دل مهتاب و ناهیدو زحل داشت

 

در مطلع شعری سراسر عاشقانه

وصف نگاهش حکم صد  ضرب المثل داشت.

 

عاشق نبود امّا نگاه پرفروغش

خورشید سوزانی پراز عکس العمل داشت

 

گیسوی موّاجش که شهری را بهم ریخت

 با عشق، یک پیوند خونی از  ازل داشت

نظرات بسته شده است.