بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

رویا/ سیداحد عزیزی

رویای‌ست
زندگی!
از کودکی
در شاخچه های پیر
راه رَوها فرش رویا نیست؟
بیدار می‌شوم
در خواب
تا تکرار شود همان رویا
حسادت می‌کند
آرامش در کنار”تو”؟
نفس، نفس…
حس اوست
قلب اوست
احساس اوست
خلوت در گریز
اما معتاد رویایی ست…
خونسردم،
از اتفاقات مبهم
مسخره نیست این رویا ها

نظرات بسته شده است.