بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

زمستان/ مهریه رحمانی(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)/ افغانستان

زمستان/ مهریه رحمانی(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)/ افغانستان

زمستـان اسـت و فصـلی سرد دارم

درون ســـــــوژه هـــــایـم درد دارم

 

دلم اینجا همان یاغی و مست است

شبیـه میهن‌ام بی سـرپـرست اسـت

 

مــدام اینـجا فلـک خـاکستری است

سر خورشــید گمان‌ام چادری اسـت

 

منــم مثـل درخـت در دشـت تنـهــا

بـه خـود لـرزیـده‌ام از ســوز سـرما

 

و لیکن این زمستان، بـرف و بـاران

همیشه نیست منحوس و پریشـان

 

ســرانجـام بــرف هـا هـم آب گردند

دلیــلِ غصــه هــا بی‌تـــاب گــردنـد

 

و روزی می‌شـود خـوشـنود گـردیـم

به مثـل بــرف و بـاران رود گـردیـم

 

برایـم خیـلی خـوش باشـد بقایش

نشـستن بــا هــمی سـردی هـوایـش

 

قسـم بـر مصـرع و هـر فـرد شـعـرم

بــه ســوژه سـوژه‌ی پـر درد شـعـرم

 

کــه بـالــا تـر ز گــردون اوج گیـــرم

میــان دل‌خوشی هــا مــوج گیـــرم

 

ز هـــر سختی بــرآرم مـن ســرم را

و الـــگو می‌گیـــرم مــن مـــادرم را

 

مهریه رحمانی

۱۴٠۱/۱٠/۲۳

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.