بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

زن اگر آتش نمی‌شد/ میرزا تورسون‌زاده(تاجیکستان)

زن اگر آتش نمی‌شد، خام می‌ماندیم ما

نارسیده باده‌ای در جام می‌ماندیم ما

زن اگر ما را نمی‌بخشید عمر جاودان

بی تخلص، بی نسب، بی نام می‌ماندیم ما

گر نمی‌دیدیم ما از کودکی آغوش گرم

از محبت بیخبر، ناکام می‌ماندیم ما

گر به چشم ما نمی‌دوشید مادر شیر خویش

کور مادرزاد در ایام می‌ماندیم ما

گر نمی‌آموختیم از زن ره و رسم ادب

بدگهر، بدذات، بدفرجام می‌ماندیم ما

زن اگر آتش نمی‌بود، خانه‌ی ما سرد بود

بیچراغ روشنی در شام می‌ماندیم ما

گر کلام اولین از زن نمی‌آموختیم

لب فروبسته به هم چون لام می‌ماندیم ما

آتش زن بود که ما سوختیم و ساختیم

ورنه چون سنگ سر احرام می‌ماندیم ما

 

زن اگر آتش نمی‌شد/ میرزا تورسون‌زاده(تاجیکستان)

ارسال یک پاسخ