بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سرخیل خوبان/ زرغونه ولی

شاعر معاصر

خود نمایی کم نما تا قرب جانان بینمت

در شبستان دوعالم ماه تابان بینمت

از تکبر کس نشد بالا نشین راغ وباغ

عجز را کن پیشه تا سلطان دوران بینمت

دل زِ هر نا قابلی برکن درین کهنه سرا

عشق ومستی برگزین تا شاد وخندان بینمت

راز هستی را نهفته دار گر اهل دلی

تا به بزم عاشقان سرخیل خوبان بینمت

گفت زرغون در لفافه مختصر رمز جهان

در حدیث دُر و معنی ابر وباران بینمت

 

 

نظرات بسته شده است.