بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سوارِ گُرده‌های مردم/ صالح‌محمّد خلیق

رویینه‌تنیم و سخت‌جانیم هنوز؟

یا کُشته شدیم و جاودانیم هنوز؟

چل‌ساله شده‌‌ست اگرچه هنگامۀ ما

سرخطّ خبرهای جهانیم هنوز

 

در جامۀ سرسپرده‌های مَردُم

بودید سوارِ گُرده‌های مردم

مستانِ شرابِ اشک و خونِ دگران

سیرانِ کبابِ مرده‌های مردم

 

بازار سیاه شاعران (!) رنگین است

کالای اصیل شان ولی کم‌چین است

با آن‌که چکامه‌های شان بی‌وزن اند

دیوان سروده‌های شان سنگین است

 

ارسال یک پاسخ