بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سکوت مبهم/ کیهان ژولیده انارکی، عضو فعال سبزمنش

سکوت مبهم/ کیهان ژولیده انارکی، عضو فعال سبزمنش

شاید که دیده لب را شط شراب گشته
این گونه بوده آخر خانه خراب گشته

جانش به لب رسیده مجنون دلشکسته
بن بست عشق لیلا سوی سراب گشته

آن پیچ وتاب زلفش دلخون نموده اورا
وقتی ز ناز معشوق درپیچ وتاب گشته

عمرش بسر رسید و جانش به کف نهاده
شاید که جان عاشق عین حباب گشته

دیدی دلم اسیر و چشمم براه مانده
اما سکوت مبهم مارا جواب گشته

یارا تو برقع بردار از چهره ی ملیحت
حیف ست روی خوبی زیر نقاب گشته

ژولیده ای برادر کم خور فریب عشقش
برق لبان معشوق همچون لعاب گشته

#_کیهان_ژولیده_انارکی

ارسال یک پاسخ