بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سیری بر زندگی صوفی ساکی جهانگیر(عارف، شاعر و نویسنده بنگلادیشی)

محترم صوفی ساکی جهانگیر فرزند مرحوم شیخ صوفی ابونصار محی الدین روشن فورانی شاعر، نویسنده،عارف ومتصوف بزرگ کشور بنگلادیش در3l دسامبر سال 1954م مطابق به دهم جدی سال l333 هجری خورشیدی درمرکز بنگلادیش شهر داکا چشم به جهان هستی گشود.

محترم صوفی ساکی جهانگیر آموزش ابتدایی و متوسطه ولیسه را همچنان درشهر داکا درمحل تولدش به اتمام رسانید. وتحصیلات عالی را دررشته علوم عصری خاتمه داد و تصوف وعرفان را نزد شیخ گلدشریف درسیالکوت باریاضت فراوان فراگرفت ونام پدرش را که  یکی ازطلعیه داران این طریقت بود تاحال زنده وپرفروغ نگهداشت.

محترم صوفی ساکی جهانگیر یکی ازشاعران وعارفان بلند نام ادبیات معاصر بنگالی بشمار میرود.

شعراودرنکوهش به متعصبان که گرفتار تعصب مانده اند جواب دندان شکن است. چنانچه صوفی ساکی جهانگیر به اموال دنیوی پشت پا میزند وراه تقوا راپیش میگیرد وازهمین خاطر است که وی یکی از پرطرفدار ترین شاعران متصوف بنگلادیشی به حساب میایید.

چون سخن اوساده وگیراست و وی برای بیان مقاصد عرفانی خود بهترین راه راکه همانا آوردن کلام ساده وبی پیرایه وخالی ازهرگونه آرایش است ازاین خاطر   گفتار وجذبات استادانه ی وی باعث سوختگی دلی  خواننده و مخاطبان اشعار ش میگرددوانها رامجذوب مینمایید

سرمشق  الگوی محترم صوفی ساکی جهانگیردرعرفان وتصوف مولانا جلال الدین محمد بلخی و جامی وحافظ شیرازی  است که همیشه درنوشته هایش به مدح وثناکلام آنها میپردازد.

محتوای آثار محترم صوفی ساکی جهانگیر خلقت گرایی،ووحدت الوجود وانسانیت است که باموسیقی صوفیانه بنگالی عجین گشته است.

اولین نوشته او درسال 1967م درمسابقه مقاله که تحت عنوان “مسولیت هاووظایف جامعه دانشجویی درملت سازی ” بود که با داوری مینمسینگ بزرگ بنگلادیش مقام اول راکسب کرد.

اودرسال 1961م سردبیر فرعی هفته نامه ای بنام “ایهیان ” شد ودران زمان نوشته های او درمقاطع مختلف درروزنامه های مختلف هفته نامه ها،ماهنامه هامنتشر می گردید.اوبعدمدت کوتاهی درهفته نامه پاتریکا سرمقاله مینوشت همچنان نوشته های عارفانه اودرمجلات بنگلادیش نشر می شد این نویسنده ی چیره دست بنگلادیشی درسال 1986 م هنگامی که  سال های مدیدی ازخدماتش به ادبیات وفرهنگ گذشته بود کتاب هایش تحت عناوین  “خودت را بشناس ” “صدای اروتیک ” مزین به زیور چاپ گردیدو نشر شد ودر سرتاسر جهان اندیشه های ناب انسانی او  بزرگی پیداکرد ونوشته هاو آثارش به بیشتر از14 زبان زنده دنیا ترجمه وحتی در اروپا واسیا سرایت نموده وعلاقه مندان زیادی رابخود جلب نمود.

همچنان اثار اوبطور متواتر ومنظم به زبان های کشور های چون: مصر،فلسطین،مراکش، لبنان، تونس، برازیل اندونزی ،افریقا، ترکیه، عراق، رومانی، نیجریه، ویتنام، بوسنی، کرواسی، هرزگوین،  سربسکی،  فرانسه، آلمان وخاورمیانه ترجمه شده ومورد استقبال قرار گرفته است.

نوشته های او مربوط به صلح وارمان های انسانی اوبرضد اپارتاید یاجدانژادی وتبعیض میان سفید پوستان وسیاه پوستان درافریقای جنوبی اطلاق،ضد تروریسم،ضد بنیادگرایی وهمچنان درتقویت انسانیت واهداف والای آن درسرتاسر جهان است محترم صوفی ساکی جهانگیر برعلاوه این همه افتخارات دیپلم ودکتورای های مختلف ازاکادمی های مختلف ودانشگاه های معتبر دنیا بدست آورده است.

یکی دیگر ازافتخارات محترم صوفی ساکی جهانگیر این است که او را مجامع فرهنگی به عنوان سفیر بین المللی تجلیل کرده اند و او درحال حاضر باحدود سی سازمان بشردوستانه درسرتاسر جهان کارمی کتد واین خود بیانگر این است که اویک نویسنده وشاعر برجسته جهان محسوب می شود.

اشعار محترم صوفی ساکی جهانگیر غنی از زیبایی شناسی وسرشار از مضامین عاشقانه وعارفانه است وانسان را به تفکر واندیشه های متحول میبرد.

اوشاعر شگفت انگیزی است که میتوان دراشعارش معانی فلسفی وعرفانی رابه وضاحت دید واز حلاوت آن فیض برد.

اومانند سایر فرهنگیان سرزمینش درهمه محافل وبرنامه های ادبی وفرهنگی اشتراک مینمایید. اوهمیشه درکتار مردم وفقرا وتهی دستان و مردم بی بضاعت قراردارد وکمک به فقرا ومساکین یکی از آرمان های دیرینه وانسانی اوبشمار میرود که اورا ازدیگران کاملا مجزا ساخته است.

بن نگاه اواسلامی است وتحت تاثیر تصوف وعرفان ووحدت الوجودی قرار دارد همچنان محترم صوفی ساکی جهانگیر برضد اپارتاید جنسیتی بود که دراوایل دهه نود میلادی درنتیجه مبارزات کسانی چون نلسون ماندلا وفشار های جهانی به پایان رسید.

صوفی ساکی جهانگیر چه درنظم و نثر همیشه از مراحل تصوف وعرفان باعشق یادمی کند واین راه را بامتانت کامل وپرهیزازمعصیت وگناه باقدم های راسخ واستوارمی پیماید .

همچنان تفکرات این عارف بزرگ بنگلادیشی برعلاوه تصوف وعرفان همچنان معطوف به دغدغه های بشریت وتامین صلح سرتاسری وامنیت جهانیان است.

به گفته خودشاعر سفر هنری وادبی اواز نوشتن مقالات وخوانش اشعار شاعران متصوف آغاز یافته واین علاقه اوازکودکی دراونمودار شده است. واو را درجامعه ادبی کشورش وجهان شاعر شوریده ومتصوف معرفی نموده اوخودش را درفضا ی عاشقانه وشعرغنایی راحت احساس می کند.وصفاوصمیمیت وعشق به انسان و ضدیت به اپارتاید جنسیتی ازجمله قوت اشعاراین مرد فقیرمشرب به حساب میرود.

کارو فعالیت های فرهنگی او محدود به ادبیات وفرهنگ نیست بلکه اودراجتماع همچنان به انسان خوش قلب وخوش نام وکسی که همیشه دست تهیدستان رامیگیرد مشهور است.

وی در “مجموعه گلدشریف ” که شامل مسجد،مدرسه،یتیم خانه،قبرستان،کتابخانه عمومی است را بخاطر خدمت به مردمش بناکرده است.

اوانسان بردبار صمیمی وبیریایی است واین یکی از مشخصه های شخصیت اوبشمار میرود همچنان اودمی از مطالعه کتب به دور نیست ودرضمن اوعضو ارشد انجمن نویسندگان بنگلادیش به حساب میایید.

همچنان محترم صوفی ساکی جهانگیر سفرهای زیادی به خاورمیانه داشته واز مکان های دیدنی هند بازدید کرده و “9” بار برای ادا

ی حج عمره به مکه مدینه مشرف شده است واکنون اوبا سازمان های بین المللی صلح وحقوق بشر بیشتر درارتباط است وباانها برای تحقق آرمان های دیرینه بشر یعنی صلح کارمیکند.

مترجم: خان حسنین عاقب

نگارش وتدوین: رنا مقتدر

نمونه کلام محترم صوفی ساکی جهانگیر

عشق خسته کن نیست

************

عشق شبیه ظرافت نکتایی روی سینه هرانسانی آویزان است

شعله اش روی اقیانوس همیشه فروزان است

محبت روبه توسعه است ونگاه عاشق به معشوق اش توجه نیست بلکه شورست ونشاط در باهمی های دودل داده

عشق احتراق وسوختن وساختن است

اما افسوس که لحظات عاشقانه دریک پلک به هم زدن میگذرد

اما باید ساکی به حقیقت این عشق وحلاوت حقیقی وازلی این عشق پی ببرد

خلاصه عشق حقیقی خسته کن نیست عشق خواستار آرزوهای است

واشک درعشق روی گونه هاهمیشه میلغزد

تادل عاشق نرم ونرم ترشود.

شاعر: صوفی ساکی جهانگیر

نگارش وتدوین: خانم رنا مقتدر

———————————–

Today we are going to shed light on a renowned Islamic writer, thinker, mystic and researcher:

M A Zaman Ahasanuzzaman

(Sufi Saki Jahangir)

Sufi Saki Jahangir is a Sufi Shaykh and Sufi writer. He was born on  31/12/1954.

in Dhaka,Bangladesh.

He studied science at Dhaka University.

He also studied Tasawof Under the guidance of the Shaykh of  Golra sharif, Sialkot ; attending at Bangladesh for a  long period. His father late Shaikh Sufi Abu Nasar Mohiuddin Roushan Forani, was himself a poet, writer and Sufi mystic

Sufi Saki Jahangir expresses himself through his writings, creationism, human existence, humanity and Sufi music. He is from Bangladesh. He started writing in 1968.

 In 1967, he won the first place in the essay competition on the topic ‘Student and their social Responsibilities and Duties in Nation Building’ by the then Greater Mymensingh of Bangladesh. In the 80’s many editions were published by him. In 1982, he became the sub-editor of a weekly magazine called “Abhiyan”. His writings have been published in various daily, weekly and monthly newspapers at different times. He used to write editorial page in the weekly Bangladesh Patrika. His writings have been regularly published in many Sufi magazines in Bangladesh. The author has written a number of books on various topics for the last 54 years since 1968. Among them, his various writings of “Know thyself” and “Erotic Voice” have found a place all over the world. So far, his writings have been translated into 14 languages. His writings have now spread to distant places such as Europe

He writes regularly in the magazines and papers from Egypt, Palestine, Morocco, Lebanon, Tunisia, Brazil, Indonesia, Africa, Turkey, Iraq, Romania, Nigeria, Vietnam, Bosnia-Croatia, Herzegovina, Serbesky, France, Germany, and the Middle East.

He prefers to write on the issues such as peace, anti-apartheid, anti-terrorism, anti-fundamentalism and humanity which are especially appreciated all over the world. He has received PhD, Doctorate, Diploma and High Honor Degree from different countries, different academies and different universities.

He has been honored as an International Ambassador. He is currently working with around thirty global humanities organizations around the world. He is one of the leading writers in the world.

He has traveled extensively in the Middle East. He has visited places of his interests in India. He has visited Mecca and Medina nine times to perform Hajj and Umrah.

He has established a mosque, madrasa, orphanage, cemetery and public library under the name “Goldasharif Complex”. His ‘Goldasharif Complex’ is regularly carrying out all kinds of humanitarian works.

Now he is associated with many International Peace and Humanrights organisations.

————————–

Write up by :

Rana Moqtadar

Review of English text by :

Khan Hasnain Aaqib

ارسال یک پاسخ