بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شماره 104 هفته نامه سبزمنش

شماره 104 هفته نامه سبزمنش(ارگان نشراتی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش)منتشر شد

شماره 104 هفته نامه سبزمنش(ارگان نشراتی بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش) با سروده­ های شاعران: (افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبیکستان، آلمان، کانادا و انگلستان) منتشر شد…
Sabz.manesh =انستاگرام
sabzmanesh786= تلگرام
بنیاد جهانی سبزمنش= فسبوک
0093700720953 = واتساپ

bismillah sharifi

ارسال یک پاسخ