بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

شناسنامه مختصر حیات الله(حیات) شاعر معاصر

شاعران معاصر افغانستان

اسم: حیات الله (حیات)
فرزند: محمد امین خان
سال تولد :۱۳۴۱ هـ ش
زاد گاه اصلی: ولسوالی اشکمش ولایت تخار
سکونت فعلی: ولایت کابل ناحیه ۱۱
تحصیلات: لیسانس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه/ پوهنتون کابل
دستاوردهای فرهنگی و…: سراینده مجموعه های شعری: (تا فصل شگفتن، رویش سبز شقایق و اگر دو باره سبز شوم) بوده، مؤلف کتاب های: (دید گاه اسلامی محیط زیست، آشنایی با وزوالین یا اشکمش حالیه و سارنوال در آیینه اجراات و مسولیت ها) میباشد.
نمونه های شعر:
بعد از تو کاج سبز تمنا شکسته شد
بعد از تو رنگ باغ تماشا شکسته شد
روح وفا و پیکره عشق در شکست
آیینه سار زندگی ما شکسته شد
بعد از تو رودبار سرودم نداشت آب
در سر زمین سینهام آوا شکسته شد
بعد از تو عطر و بوی دلاویز گل نداشت
بعد از تو شور بلبل شیدا شکسته شد
اسطورهها به جای حقیقت نشسته ماند
افسانه خوانی دل شب ها شکسته شد
در رگ رگ زمانه دود خون تیرهگی
تقویم روز گار دریغا شکسته شد
از چشم ابر نم نم باران فرار کرد
چشم انتطار وادی و صحرا شکسته شد
بعد از تو آن طلیعه نور دم سحر
همپای نای مرغک تنها شکسته شد
بعد از تو سنگ جور و ستم در دلم نشست
آیینهی امید من ایوا شکسته شد
در طبع من شراره ذوق لطیف مرد
از قالب ترانهام معنا شکسته شد
ماهیکه بیهراس گذر داشت از شبم
در امتداد این خط رسوا شکسته شد
و دو باره شب
و شب دو باره همان شب که ماه گریه نمود
و آفتاب برین بی پناه گریه نمود

ستاره دید مگر حجم نا صبوری و درد
که نا شکیب همه سال و ماه گریه نمود

بشارتی مگر از ابر فروردین نرسید
گه برگ و شاخ درخت و گیاه گریه نمود

پیام شب همه جا گفت باد هرزه نورد
و کاج خم شد و با اشک و آه گریه نمود

هجوم لشکر سردی ، شب و برهنه تنی
میان یاس و رجا بیپناه گریه نمود

نظرات بسته شده است.