بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

صدای ناقوس‌ها/آنیتاآرزومانیان(عضو محترم‌ بنياد جهانی سبزمنش)

صدای ناقوس‌ها/آنیتاآرزومانیان(عضو محترم‌ بنياد جهانی سبزمنش)

شمیم معطر کندر
صدای ناقوس ها
نجوای فرشتگان
هلهله ای برپا است
تقویم بر تاریخ قدم مینهد
گویی زمان ایستاده است
بشارتی در راه است
ملکوت خدا
دیدار فرزند طاهر مریم نزدیک است،
آزادی سوار بر بال کبوتران
به سوی هستی پرواز می‌کند
مسیح متولد میشود
سیاهی ها در عمق سپیدی ها
جان می‌دهند
و در زمستان گرگرفته
گل های نیلوفر
از بطن نابرابری ها
شکوفه میزنند
و گیتی یخ زده از
ظلم و ستم
آبستن از عدالت می‌شود.

#آنیتاآرزومانیان

ارسال یک پاسخ