بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

صد داغ کهن/ رزم آرا حواش

من دخت همین خاکم از درد کفن دارم
از راکت و خمپاره صدگونه سخن دارم

با لاله هم آوازم در دامن کهسارش
چون مادر این میهن صدداغ کهن دارم

با اشک چشمانم درمان نشود این شهر
با صلح شود درمان این درد یکه من دارم

گرلاله دمد روزی، از خاک مزار من
دلگیرهمین خاکم، با سبزه سخن دارم

درگور نیاسایم، دود از کفنم خیزد
در آتش این جنگم، درشعله وطن دارم
“حواش”

29.9.1401 کابل افغانستان

نظرات بسته شده است.