بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

عطر گرم آغوش/ مژگان عجملو، عضو سبزمنش

لکنت اشکهایم

نامه هایم را خیس می کند

آن هنگام که

از قلبم، برایت می نویسم و

در فضای بیکرانه ی دشت

فرار آهوها را

به نظاره ی چشم های ملتمسم می نشینم

وقتی حتّی گلوله ای هم

در خاک سودازده ی این روزگار، سبز نمی شود…

باور کن تا چشم کار می کند

سیاهی ست که رنگِ روزگارِ آدم ها را

رقم زده ست و مرزها

به هیچ دستی، اجازه ی نوشتن نمی دهند…

عطر گرم آغوشِ یک زن

دلِ مردی را نمی لرزاند و

در گندم زار دشت،

داس ها، حکمرانی می کنند

وقتی که زیبایی

به چشم مترسکِ تنها

معنا می شود و

کلاغان پرهایشان

از غصّه ی روزهای ابری

سپید می شود…

مژگان عجملو، عضو سبزمنش

ارسال یک پاسخ