بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

عمران حیدری آریا عضو شورای مووسسان/ ایران

عمران حیدری آریا عضو شورای مووسسن/ ایران

۱- نام و تخلص: آریا (عمران حیدری آریا)

۲- نام پدر: امیرعلی

۳- سال و محل تولد: ۱۳۴۸ همدان- ایران

۴- تحصیلات: تاریخ، زبان و ادبیات

۵- فعالیت های فرهنگی و ادبی: شاعر، نویسنده، واژه شناس و بنیانگذار سبک پارسی سرایی نوین در ادبیات زبان فارسی معاصر، دبیر ادبی بنیاد فردوسی ایران، دبیر کانون ملی شعرا و هنرمندان ایران و عضو شورای مووسسین بنیاد جهانی سبزمنش.

سرایش:

آریا با سرودن سروده های پارسی و بدون واژه های غیرپارسی حتی (عربی) درمیان شاعران امروز با عنوان آریاپارسی سرا شناخته می شود.

آریا توانست با زبان شعری امروزی به پارسی سرایی به پردازد و سروده هایش گرچه پارسی است ولی کاملا به زبان امروزی است و اگر به پارسی بودن واژه ها توجه نکنیم اصلا متوجه نمی شویم که در شعر حتی یک واژه ی غیر پارسی هم وجود ندارد.

خوشنویسی:

بسیاری از سروده های کوتاه آریا به زبان های انگلیسی، فرانسه وآلمانی ترجمه شده است که سروده های ترجمه شده ی آریا مورد توجه خوشنویسان ایران و جهان قرار گرفته و خوشنویسان جهان با سبک های گوناگون سروده های آریا را به رشته ی تحریر در آورده اند.

واژه شناسی:

یکی دیگر از روش های ادبی که آریا آن را بنیانگذاری کرده است؛ واژه شناسی است که به آشنایی و واژه شناسی ریشه یی واژه های پارسی است که امروزه در انجمن ها و دیگر نهاد ها به آموزش آن مشغول است که خود جای گفت و گوهای بسیار دارد.

ارسال یک پاسخ