بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

سوالی مانده در ذهنم/ مهدی گلزاری( گلزار)

ستمکاران عالم پوست از تَن می کَند ما را
خدا هم در کتاب خود بشارت می دهد ما را

که دارد آتشی سوزان برای این ستمکاران
ولی گویا نمی داند مداوم می کُشد ما را

از آن روز ازل وقتی نوشته سرنوشتم را
شدم مظلوم این عالم چرا یاری کند ما را

سوالی مانده در ذهنم جوابش را نمی یابم
که با سوزاندن ظالم چه سودی می رسد ما را

دگر یارب نمی خواهم مرا یاری رسان باشی
تو هم مثل همان هایی که خنجر می زند ما را

مهدی گلزاری ( گلزار)

نظرات بسته شده است.