بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

غم هجران/ محسنه عزیز عرب(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

غم هجران/ محسنه عزیز عرب(عضو محترم بنیاد جهانی سبزمنش)

فرا می‌رسد

روزی که خاموش گردم

خوابی مرا

که بیداری ندارد

آنگاه خواهی دانست

قلبت فریاد خاموشی

در غم هجرانم

خواهان عشق شود

آنگاه من دیگر نیستم

غم هجران/ محسنه عزیز عرب

 

ارسال یک پاسخ