بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

فرض کن/ فرشته محمودی، عضو محترم سبزمنش

فرض کن دنیا برای عاشقی هموار نیست
عشق ارزان هیچ کس درعاشقی دلدار نیست

فرض کن قصری بسازی با دل وباخاطرت
چون که برگردی ببینی سقفی ودیوار نیست

فرض کن بلبل شوی در گوش کر نجوا کنی
بلبلم مرداب مرده گوش کر بیدار نیست

فرض کن سختی راهی را به دوش خود کشی
هی بگویی سهل باشد راه ما دشوار نیست؟!

هرچه گفتم فرض بود وفرض بود وفرض بود
گرچه هر فرضی عزیزم خارج از پندار نیست

تابه اینجا نیمه ی خالی لیوان فرض بود
نیمه ی پر راببین حرفی دگر این بار نیست!

فرشته محمودی

نظرات بسته شده است.