بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

فلسفه‌ی عشق/ مطهرشاه اخگر

چه زود خاطره شد لحظه‌های شاد، رفیق

چه با شتاب شکستیم اعتماد، رفیق

نهال بی‌ثمر آرزو، درخت نشد

ضعیف بود نهالِ مسیر باد، رفیق

چه عاجزانه تکاپوی عشق ساده‌ی ما

فسانه گشت در آغوش انجماد، رفیق

نشد که فلسفه‌ی عشق را بفهمانیم

نداشتیم به تفسیرش اجتهاد، رفیق

تو در مسیر خودت گم شدی و من در خود

جوانه‌مرگ شود هجرِ نامراد، رفیق

تمام باور اخگر بجز رفاقت نیست

نکرده‌ام بجز این مذهب اعتقاد، رفیق

مطهرشاه اخگر

ارسال یک پاسخ