بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قبضه و قمچین/ ادهم کاوه

 با تخت و‌ تاج یک سره زرین چه کرده‌است

بر روی زلفکان تو طاقین چه کرده‌است

یک‌ باره باره‌گی بلند و‌ بزرگ من

بر قامت تو قبضه و قمچین چه کرده‌است

جز این که زین به پشت فتاده‌ست، دشمنت

جز گریه در نبرد نخستین چه کرده‌است

با جانت ای عزیزتر از دوستان من

یک جوره زخم خفته به بالین چه‌کرده‌است

در خانه چرخ می‌زنی و چرخ، پای تو

غیر از شمردن گل قالین چه کرده‌است

من را بلا نمی‌زندم، من سلامتم

این قدرها اشاره نکن این چه کرده‌است

رنجت به دوشم، آن همه زیبایی تو را 

این کهنه شهرِ بسته به آذین چه کرده‌است

در سن بیست ساله‌گی هشتاد ساله‌ام

یک چشم‌ گریه با من غمگین چه کرده‌است

ادهم کاوه

 

ارسال یک پاسخ