بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

قلم را بشکنید/ سویتا رحمانی، عضو ارشد سبزمنش‌

قلم را بشکنید، انشا نمی‌خواهم کنم دیگر
مپرس اسرار دل، افشا نمی‌خواهم کنم دیگر

مروت بین این آدم‌نماها نیست می‌دانم
به سودایی دلم رسوا نمی‌خواهم کنم دیگر

بگو از چیست بغضم، این چنین بیگانه ام از خویش؟
امید از خویشتن حتا نمی‌خواهم کنم دیگر

قسم بر آه سوزان دل پردرد صدچاکم
طلب جز عالم بالا نمی‌خواهم کنم دیگر

قلم دیگر به فرمان دلم هرگز نمی‌چرخد
گره عقده‌ها را وا نمی‌خواهم کنم دیگر

زبس در نامرادی‌ها چو بسمل می‌تپیدم من
قلم پیچید وگفت: انشا نمی‌خواهم کنم دیگر
سویتا”رحمانی”


نظرات بسته شده است.