بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

مریم همایون کابلی عضو شورای موسسان/ هنگری

مریم همایون کابلی عضو شورای موسسان/ هنگری

مریم همایون کابلی، دخت سید همایون، متولد بیست‌یکم، ماه میزان، سال: ( ۱۳۵۲ ه.ش ) در شهر کابل می‌باشد.

آموزش‌های ابتدایی را در سال: ( ۱۳۵۸ه.ش) در مکتب ده‌نو دهبری و دوره لیسه را، در مکتب سوریا به پایان رسانده است.

بانو مریم همایون کابلی، تحصیلات عالی خویش را در رشته حقوق و علوم سیاسی تا سال سوم، در دانشگاه کابل خوانده و نسبت به شرایط ناهنجارآن زمان، نتوانست به اتمام برساند. وی نسبت علاقه شدیدی که به این رشته داشت، برای بار دوم در کشور هنگری تا سال سوم نیز، به پیش برده و متاسفانه که به درجه اتمام رسانیده نتوانست و اما در سال ۲۰۲۰ در کشور هنگری در بخش کتاب‌داری درکتابخانه دولتی «سیچینی» شهر بودا پست، تحصیلات خود را به پایان رسانید که منحیث ترجمان «برگردان » ایفای وظیفه می‌نماید.

وی؛ علاقه وافری که به شعر و ادبیات دارد، از دیر زمان بدین‌سو با مجله‌ها و روزنامه‌های داخلی و خارجی همکاری داشته و اشعارش به گونه پراگنده به چاپ می‌رسید، و نخستین دفتر شعر های او به نام : «کابل من» در سال ۲۰۲۰ در شهر کابل به چاپ رسید که شامل دوبیتی ها می باشد.

فعالیت های ادبی و فرهنگی از جمله :

-عضو افتخاری ارشد انجمن ادبی فرهنگی افغانهای کشور بیلاروس؛

– مسوول برنامه ریزی و جمع آوری زندگی نامه های شاعران – گروه آبشار دوبیتی و رباعی و هفته نامه چراغ امید؛

–  همکار در جریده مهاجر، همچنان تعداد زیاد گروه های ادبی و فرهنگی است که فعالیت دارم زندگی نامه و آثارم در جریده های داخل و خارج نشر و به چاپ رسیده ازجمله هفته نامه کلید گروپ. اشعارم دکلمه‌ و ترجمه به زبان انگلیسی شده اند، مصاحبه های اسکایپ، رادیوی و تلویزیونی داشته ام و از مشاعره ها گروه های فرهنگی  تقدیر نامه ها و تحسین نامه زیاد بدست آورده ام. همچنان آثار و زندگی نامه ام در دو کتاب دیگر که آماده چاپ است به چاپ خواهد رسید.

در حدود ۲۰۰ دوبیتی در کتاب کابل من به چاپ رسیده و همین اکنون در اضافه از ۲۵۰ دوبیتی و رباعی و همچنان ۵۰ غزل

شعر نیمایی، سپید، بیت و طرح های ادبی هم است که هنوز جمع آوری نکرده ام.

نظرات بسته شده است.