بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

مولوی و قرن ما/ رجب غفّار- تاجیکستان

مولوی و قرن ما/ رجب غفّار- تاجیکستان

لیک اسرار ازل را او کُشود
شرح اسرار فلک این عشق اوست
عشق او سر می‌شود با نام دوست
صد هزاران موشک و طیّاره‌ها
کشف کردی سرّ هر سیاره را
صورت سیاره‌ها برداشتن
گر ز شادی سر به چرخ افراشتن
این همه کشف زمان ما ببین
پیش کشف مولوی هیچ¬است این
سیب باشد کوره.ی ارض و سما
پشه باشد موشک و طیّاره‌ها
ما دوراندیشان نزدیک.باوریم
پیش پستی جهان رو آوریم
ظلمت بی‌نام و بی‌آرام بین
در وجودم هستی را در دام بین
نور می‌باید رهیم از ظلمتی
تا رسیم بر نوبهار قسمتی
این فروغ معنوی مولوی
می‌درخشد در فضای مثنوی
مولوی شمعی درخشید در جهان
نور می‌پاشد در این آخرزمان
گر فنا گردد به دنیا جان ما
هستی احیا می‌نگردد از سما
سرد و بی جا می‌شود روی زمین
مثل ماه و مشتری باشد یقین
گرچه اقیانوس باشد کاینات
این زمین باشد حباب نادرات
موج تندی می‌فشارد روی آب
هستی خاک و حباب گردد خراب
آسمان را دوره¬ی شام و ابد
هستی ما لحظه‌ای، که می‌رود
نیستی ارض و فضای کاینات
هستی باشد نقطه‌ای در حادثات
نیستی بهریی و کشتی هستی‌اش
می‌زند موج خطر در پستی‌اش
می‌کُشاید مژه می‌گردد توفان
غرق می‌گردد زمین ما در آن
رجب غفّار/ تاجیکستان
نشانی‌های بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش:
Sabz.manesh =انستاگرام
sabzmanesh786 = تلگرام
فیسبوک:
بنیاد جهانی سبزمنش
واتساپ:
0093700720953
تماس و روبیکا:
09940789645

نظرات بسته شده است.