بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نازنین‌تر از جانی/ ابراهیم حاج محمدی قمر

ای که روحَمی در تَن، آن به آن فدایت جان

می‌رَوی ولی بَرگرد دل گرفته چون ماتَمْتْ

من عوض نخواهم کرد با تمام این عالَمْتْ

 

جُسته‌ای و می‌دانی کَس نَشُد چو ما شیداتْ

می‌شود کسی پیدا جان فدا‌تر از ما هَمْتْ؟

 

تو بهشتِ من هستی بی‌گمان ولی حَتّی

دوزخی اگر باشی تا همیشه همراهَمْتْ

 

اِی فَراتَر از خُوبان، پیشِ من ندارم شک

تو فرشته‌ای، خوانند، عالَمِی اگر آدَمْتْ

 

با چنین صفا رُویی، بس کن از جفاخُویی

می‌کنی گمان آیا، می‌کُشد نه ما را غَمْتْ؟

 

عیسَوی دَمی جانا، بی‌سبب نکن ای گُل

دَم دریغ از من چون، زنده می‌شوم با دَمْتْ

 

ای که روحَمی در تَن، آن به آن فدایت جان

نازنین‌تر از جانی، جان سپردم آیا کَمْتْ؟

ابراهیم حاج محمدی قمر

ارسال یک پاسخ