بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نشست تشکل هنر و بازنگری توسعه با حضور پروفسور امین برگزار شد

نشست تشکل هنر و بازنگری توسعه با حضور پروفسور امین برگزار شد

به گزارش سبزمنش، روز جمعه ۴ شهریور/ سنبله ۱۴۰۲ پروفسور سیدحسن امین، فیلسوف و حقوقدان معاصر و دبیرکل علمی و پژوهشی بنیاد جهانی سبز منش، در جمع تعداد زیادی از فرهیختگان و کنش‌گران مدنی، راجع به نفس تشکل های اجتماعی و فرهنگی در توسعه سخنرانی کرد. امین سخنران اختتامیه «نشست تشکل ها و توسعه» در تالار اجتماعات موزه امام علی در تهران بود. دیگر سخنرانان این نشست مهم، استادان احمد محیط طباطبایی، معصومه باکوچی، جعفر صابری، آزاده ابراهیم زاده. عطا آیت اللهی، احمد تائب، احمد قویدل و علی آزاد بودند که هر کدام تجارب و رهنمودهای خود را در ارتباط با تشکل ها برای حاضران بیان کردند.
پروفسور امین در سخنرانی اختتامیه بر ضرورت همیاری و هم افزایی تشکل های اجتماعی و فرهنگی و حرفه ای و صنفی برای تحقق توسعه پایدار تاکید کرد. وی در آغاز سخن از تعریف انسان به عنوان یک موجود اجتماعی و مدنی بالطبع شروع کرد و بعد از سنت فردگرایی و خودمحوری نوع ایرانیان که از کار گروهی تن می زنند و به اصطلاح به جای تیم ورک و کار جمعی بر توانمندی شخصی و رقابت ناسالم تکیه می کنند،انتقاد کرد.
سیستم آموزشی ما، و همچنین تربیت خانوادگی و مراودات اجتماعی مان، ما را به موجوداتی تبدیل کرده که فقط به فکر نفع شخصی خودمان باشیم، اما جوامع پیشرفته از کودکستان و دبستان به بچه ها با مشارکت دادن آنها در هنرهای نمایشی،همخوانی و همنوازی در موسیقی و ورزش گروهی، تیم ورک ،آموزش می دهند.
امین همچنین، از تجارب خود در مقام عضو هیئت مدیره حرکت جهانی توسعه World Development Movement در لندن صحبت کرد که کشورهای پیشرفته برای کمک به کشورهای توسعه نیافته چه پیشنهادها و راهکارهایی ارائه می دهند. آنچه مسلم است توسه باید توامان در همه زمینه های فرهنگی، اجتماعی. اقتصادی و سیاسی اتفاق بیفتد تا پایدار بماند.

ارسال یک پاسخ