بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نقدی بر کتاب های”اسب تروای  رسانه و تهاجم” آثار مهدی بیرانوند روژمان

اسب تروای رسانه و تهاجم دو کتاب مهدی بیرانوند ” روژمان ”  پژوهشگر و مدرس سواد رسانه است که در آن به آموزش و آشنایی ابتدایی با سواد رسانه، اهمیت سواد رسانه، تهاجم فرهنگی، راه های شناسایی و مقابله با آن می پردازد. دو کتاب فوق را ” کلثوم دلیران “، مدرس سواد رسانه ، کارشناس رسانه و روزنامه نگار با نگاهی نقادانه مورد برسی کوتاه قرار داده است.

 

کتاب های “اسب تروای رسانه” و “تهاجم” نوشته “مهدی بیرانوند” روزنامه نگار، نگاهی به تهاجم فرهنگی غرب در حوزه رسانه و لزوم داشتن سواد رسانه ای در جهان امروز به شکلی حرفه ای اما اجمالی، به رشته تحریر در آمده است که خواننده با خواندن این دو کتاب با موضوع ضرورت سواد رسانه ای و تهاجم فرهنگی به عنوان جنگ نرم دشمن بیش از گذشته علیه ایران آشنایی پیدا می کند.

 

نویسنده در این دو اثر سعی کرده است، تمامی جوانب و خطرات تهاجم فرهنگی را به مخاطب گوشزد کرده، در مقابل با تاکید بر لزوم داشتن سواد رسانه ای آن را به همین زره پولادی مجهز کند تا با اطمینان بیشتری در فضای مجازی و حوزه رسانه در برابر رزم نرم دشمن در امان مانده یا کمتر آسیب ببیند.

 

نقدی مختصر بر کتاب های اسب تروای رسانه و تهاجم وارد است و آن، اینکه نویسنده می توانست با توجه به حجم اندک هر یک از کتاب های مذکور و عدم بکارگیری محتوای تکراری و بعضا کلیشه ای اثری بکر در حوزه رسانه و فرهنگ ایجاد کند. جا دارد نگارنده با ادغام دو عنوان کتاب و تجمیع مطالب به خلق یک اثر با نام اسب تروای رسانه که حاوی مضامین تهاجم فرهنگی دشمن و ترفند نفوذ در داخل کشور مقابل است اقدام می کرد.

 

بهتر آن بود که تحریر این اثر، با هدف به صدا درآوردن زنگ خطر تهاجم فرهنگی که سال ها پیش به آن توسط بزرگان نیز، به عنوان شبیخون فرهنگی دشمن، علیه ایران یاد کرده است و امروز جامعه در مواجهه با آن از نقاط ضعف بیشماری برخوردار است، شروع می شد و در ادامه با مطرح کردن ترفند ساخت اسب تروا و شبیه سازی بدافزارهای رسانه ای و رخنه کردن به داخل سیستم رسانه ای و فضای مجازی،  به مشکلات رسانه های داخلی می پرداخت.

کلثوم دلیران

ارسال یک پاسخ