بنیاد جهانی سُخن گُستران سبزمنش، Sabz manesh Foundation
مجموعه اشعار شاعران معاصر و شاعران جوان و بزرگترین پایگاه ادبی شعر، معرفی شاعران ، طنز، ادبیات فارسی، داستان نویسی، مقاله نویسی، و واژه سازی میباشد.

نوروز با بزرگان/ دکتر صاحب‌نظر مرادی

نوروز را باید گرامی‌داشت

آمد بهار شایان با سبزه و سپیده
جایش میان چشمم همسان هردو دیده

از دوره های جمشید دارد پیام هوشنگ
در دست چراغ زردشت از «بلهیکا»رسیده

چون کاروان حله بر سر شگوفه بارست
گویی که فرخی باز از سیستان رسیده

زردشت زکار گوید دهقان وباغبان را
از «زند» تا «اوستا» پیغامی برگزیده

از پیر رودکی هم پند گرامی دارد
از«جوی مولیانش» شعر وادب گزیده

دربار آل سامان در مقدم بهاران
با ساز تار وتنبور شب را سحر رسیده

با پیر توس گردد دلهای ما چو فردوس
«شهنامه »باز خواند« نوروز» برگزیده

از کوزه ی نیشابور خیام دیگر آید
پیمانه یی بگیرم، زان خمر نا چشیده

باد صبا نوازد روحم چو شعر حافظ
شیراز را سلامی، از نافهٔ وزیده

سعدی خوش بیانم انشا کند« گلستان»
در «بوستان» طبعش هر نکته دیده دیده

باد صبا درودم بر گور«مولوی» خوان
از بلخ تا به تبریز بر قونیه رسیده

صایب قصیده خواند از ارغوان کابل
خواجه صفا کجاشد؟ آنچه که اوبدیده

بر میرخسرو ما در هند بده سلامتی
نقاش چین بماند حیران ازین حمیده

دشت ودمن بخندد از جوش لاله وگل
از قطره های باران، آب بقا چکیده

یکدم رویم به «یمگان»آن درهٔ دلیران
دانیم که «ناصر»ما از داغ دل چه دیده

بیدل غزل سراید رنگین کمان چو طاوس
کوه وکتل زشعرش تا آسمان جهیده

از بلخ تا بدخشان، هرات تا بخارا
بربامیان وهلمند نقش جنان کشیده

ازفاریاب ودرواز، کندز تا پساکوه
مثل خجند وکولاب روی زمین ندیده

خوبان آذری زاد چون ارمنان نکویند
نوروز تا بدانجا بی چند وچون رسیده

خوبان بابری هند، شاهدخت های شعرند
گل می زنند به گیسو، رعنا و دلکشیده

نوروز تان گرامی،ای مهوشان تاجیک
ورزاب دلربا تان حسن خدا کشیده

خوارزم و هم سمرقند تا مرو وعشق آباد
ازکاشغر تو گویی مشک ختن خریده

شهر دوشنبه گشته، رشک بهار کشمیر
خضرش بسان رهبر، فیض بقا گزیده

نوروز تان مبارک، نوروزیان گیتی
هر روز تان چنین باد، روشن چو نور دیده

صاحب‌نظر مرادی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.